reede, 4. detsember 2020

Märjamaa Nädalaleht 3.detsember 2020


 • Sõbraks raamatuga Varbola lasteaias

  Varbola lasteaia Naerulindude rühma lapsed osalesid novembrikuus Eesti lugemisühingu poolt korraldatud konkursil „Lastesõbralik lugemispesa“. Lugemispesa on sihipäraselt loodud lugemis- ja mängukeskus, kus laps saab sõbraks raamatutega. Kokku osales konkursil 29 lasteaeda ja 12 kooli.

  Lapse individuaalset arengut toetavaid võimalusi on väga palju, kuid läbi aegade on selles olulises protsessis üheks parimaks abivahendiks olnud raamat. Naerulindude rühmas kasutatakse  raamatuid laste üldoskuste arendamiseks, teemade ilmestamiseks ja õpitu kinnistamiseks. Raamatute vaatamine arendab laste sõnavara, ilumeelt, jutustamisoskust, fantaasiat ja loovust. Sisse seatud lugemispesas saavad lapsed raamatutega tutvuda, pilte vaadata  ja  mõned neid juba ise lugeda.

  Raamatuid saab vaatamiseks laenutada ka aedkooli majas asuvast Varbola haruraamatukogust. Raamatukoguhoidja Monikaga on head  koostööd tehtud juba pikka  aega. Nii käivadki Naerulindude rühma lapsed vanuses kaks kuni seitse aastat korrapäraselt lasteraamatuid laenutamas. Eelnevalt on iga laps endale lugejakaardi meisterdanud,  kuhu  raamatukogu tädi kirjutab raamatu pealkirja ja tagastades teeb sellekohase märkme. Uute raamatute laenutamist ootavad lapsed väga ja on alati elevil raamatukokku minnes.  Raamatukogu külastuse võimalust kasutavad igapäevaselt ka rühma õpetajad, kes   unejuttudeks sealt raamatuid välja valivad ja lastele vahvaid lugusid ette loevad. Õpetajate  valik on eelistatult eesti lastekirjandus.

  Raamatutega tutvumisel tehakse koostööd ka lastevanematega. Juba mitmendat aastat   esitlevad lapsed rühmakaaslastele ema-isa poolt kodus ette loetud raamatut,   näitavad illustratsioone ja räägivad juhtunust. Tähtsal kohal on kuuldud teksti põhjal kodus lugemisvihikusse joonistatud pilt, mida suure uhkusega rühmas kõigile näidatakse. Õpetajatena ja rühma meeskonnana väärtustame raamatute hoidmist, lugemist, läbi raamatute jutustamisoskuse toetamist ning loetu ja kuuldu põhjal seoste loomist ümbritsevas keskkonnas. Laps, kes huvitub raamatutest ja oskab juba ka lugeda, saab oluliselt rohkem  infot ning koolitee alguski kulgeb talle kergemalt.

  Nii ootabki Varbola lasteaia lapsi enne  jõule lugemisühingu poolt saadetud tänukingitus, millega saame veelgi ilmestada rühmas olevat lugemispesa.

  Varbola lasteaia õpetajad

  Külli Post

  Merle Siimsalu