Esmaspäev, 9. märts 2020

Traditsioonline emakeele päeva viktoriin lasteaia vanemas rühmas

Igaaastane traditsiooniline viktoriin lasteaia vanemas rühmas.
Erinevalt eelmistest viktoriinidest oli sellel aastal igas võistkonnas kapten, kes vastas küsimustele kirjalikult.
Viktoriin kulges väga tasavägiselt: III koht 30; II koht 31 ja I võistkond kogus 32 punkti.
Küsimused olid õppeaastal läbivõetud teemade kohta: kodu-ja metsloomade tundmine, kehaosade nimetamine, meid ümbritsevate ohtude ja ohtlike tegevuste nimetamine ja Eesti vabariigi sümboolika.